Мониторинг и реакция

„Форс Делта“ поддържа съвременен оперативен дежурен център (ОДЦ) за денонощен мониторинг на различни видове системи за сигурност, изградени в обектите – сигнално-охранителни системи, контрол на достъпа, пожароизвестителни системи, видеонаблюдение, периметрови охрани и др. През ОДЦ се контролират и координират действията на екипите за реакция, както и взаимодействието с Полиция, Пожарна служба или Спешна медицинска помощ при необходимост.
Всички постъпващи сигнали се обработват чрез Системата за управление на алрамените сигнали и реакция, която следи събитията в обектите, най-близките екипи за реагиране и времето за реакция на всеки един от тях.
Компанията разполага с достатъчен брой патрулни автомобили, за да осъществи навременна реакция в случай на алармено събитие или друг тип инцидент. Автомобилите са снабдени с мобилни радиостанции Icom и оборудвани с мобилни устройства за приемане, визуализация на сигнала и посочване на най-кратък маршрут до обекта.
Всеки автопатрул се състои от двама охранители, единият от които владее работен английски език. Фирма “Форс Делта” е застраховала всичките си автопатрулни автомобили, включително и местата в тях.

Физическа и специализирана охрана

„Форс Делта” е компания, специализирана в осигуряването на физическа охрана на представителни обекти като посолствата на Германия, Франция, Испания, Италия, Нидерландия, Гърция, Кипър, Швейцария, Катар, Великобритания, САЩ, Представителството на Европейската комисия и Европейския парламент в България, х-л Хилтън София, Англо-американско училище, Национален дворец на културата и мн. други.
Осъществяването на физическата охрана се извършва от служители с дългогодишен опит и утвърдени компетенции в спецификата на дейността. Всички охранители са преминали физически и психологически тестове, както и тренировъчни курсове по оказване на първа помощ, пожарогасене, опазване сигурността при екстремни условия и действия при терористична атака.
Компанията предоставя услугата ескорт и охрана на опасни и специфични товари, за което разполага с обучен и сертифициран персонал.
“Форс Делта” осигурява също и високо квалифицирана персонална охрана на VIP личности, както и охрана на събития.
При заявка от клиент компанията извършва инкасова дейност и/или превоз на ценни пратки на територията на цялата страна.
В компанията работят над 1000 служители на територията на цялата страна.

Инженеринг

„Форс Делта” предлага съвременни решения за сигурност, като разработва високо- и нискобюджетни оферти за статични и подвижни обекти, удовлетворявайки клиенти с различен инвестиционен потенциал. Техническите екипи на компанията извършват оглед на всеки обект, анализират риска и нужното охранително оборудване за гарантиране на сигурността, след което се подготвя проект и оферта за съответното изграждане на сигнално-охранителни системи, видеонаблюдение, пожароизвестяване, контрол на достъпа, периметрови системи за охрана и др.
Компанията извършва доставка, изграждане, гаранционна и извънгаранционна поддръжка, 24-часов сервиз, планова и извънпланова профилактика на охранителните системи.
Техническите екипи са съставени от професионалисти с дълъг стаж в областта на електрониката и електротехниката. Голяма част от тях работят за “Форс Делта” от години и са доказали своята професионална компетентност, коректност и лоялност.
От съображения за сигурност на всички служители в техническите екипи преди назначаване се извършва проучване за надеждност.

Консултинг

Ползвайки своя 25 годишен професионален опит, европейски практики и международно ноу-хау Форс Делта предоставя компетентни консултантски услуги:

 • Охранителни обследвания и препоръки,
 • Риск анализи,
 • Анализи на ефективността на охранителните мерки и на средата за сигурност,
 • Одити по сигурността,
 • Услуга „Таен клиент”,
 • Анализ на разходите по сигурността и разработване на проекти за оптимизиране на разходите.

Учебен център „Секюрити Форс Трейнинг“

„Форс Делта“ ООД създаде собствен лицензиран център за обучение, подготовка и квалификация на охранители „СЕКЮРИТИ ФОРС ТРЕЙНИНГ” ООД.
В Центъра охранители на Форс Делта и други фирми се обучават от висококвалифицирани преподаватели. Това е първото училище за охранители, предлагащо профилираща програма и тясна специализация. Тук охранителите преминават задължителното първоначално обучение за охранители съгласно изискванията на ЗЧОД.
Завършилите курса на обучение придобиват квалификация по една или по няколко от следните специалности:

 • “Охранителен работник” – невъоръжена охрана,
 • “Охранителен работник” – въоръжена охрана,
 • “Охранителен работник” по СОД,
 • “Охранителен работник” – инкасова дейност,
 • “Охранителен работник” – лична охрана.

Drink, Drive, Be safe!

За района на гр. София „Форс Делта” предлага актуалната и търсена през последните години услуга DRINK, DRIVE, BE SAFE!

При подадена заявка и адрес професионалните шофьори-охранители на компанията осигуряват транспорта на водачи, които по различни причини не могат да управляват автомобилите си в даден момент. „Форс Делта” гарантира дискретността и безопасността при предоставяне на услугата, която може да бъде заявена 24/7 на телефони за контакт: + 359 2 91163; +359 888 891 163.

Преференциални цени за клиенти на „Форс Делта“!