Сертификати

 

 

 

  • „Форс Делта“ ООД е одитирана и сертифицирана за съответствие с изискванията на Системата за управление на качеството  ISO 9001:2015 и Системата за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007.

 

  • „Форс Делта” ООД притежава сертификати по система за управление на здравословните и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и система за управление на информационна сигурност ISO/IEC 27001:2005

 

  • Дружество „Форс Делта” ООД бе ресертифицирано по стандарт по сигурност на информационните активи ISO 27001:2013