Контакти

Оперативен офис                                                  Административен офис

България, София 1574                                           България, София 1797
ул.“Иван Щерев“ 18-20                                          ул. Лъчезар Станчев №5

Тел: (+359)02 91 163                                                 к-с Софарма Тауърс, сграда Б
Тел: 973 33 35                                                              ет.7, офис 1-2

Тел: 973 33 35,   Факс: 971 44 78                         Тел: 02 8 661 426,       Факс:

Е-mail: force@forcedelta.com

 

Вижте на картата къде се намира оперативния офис на „Форс Делта“

Вижте на картата къде се намира административния офис на „Форс Делта“