За нас

Компанията „Форс Делта“, създадена през 1992 г., е една от водещите лицензирани фирми за частни услуги за сигурност в България. Фирмата предлага богат асортимент охранителни услуги в съответствие с европейските стандарти за качество и е натрупала професионалнен опит, използвайки най-добрите международни практики и ноу-хау.

„Форс Делта” има дългогодишен опит в предоставянето на физическа и техническа охрана на разнородни по изисквания за сигурност обекти – посолства, административни сгради, банки, офиси, складове, училища, частни домове.

Натрупаната експертиза в индустрията за сигурност гарантира на компанията висок професионализъм при предоставянето на консултантски услуги, анализи, одити по сигурността.

Освен традиционните охранителни услуги,  „Форс Делта” предлага и съвременни гъвкави решения, с които удовлетворява и най-взискателните клиенти на охранителния бизнес.

Освен традиционните охранителни услуги,  компанията предлага и съвременни гъвкави решения, с които удовлетворява и най-взискателните клиенти на охранителния бизнес:

  • Мониторинг и реакция
  • Физическа и специализирана охрана
  • Инженеринг
  • Консултинг
  • Учебен център „Секюрити Форс Трейнинг“
  • Drink, Drive, Be safe!

Компанията е изключителен и единствен представител на водeщите в областта на охранителната техника американски фирми „Napco“, „Alarm lock“ и „Continental Instruments“.

„Форс Делта” е член на:

  • Американската търговска камара (АмCham),
  • Управителен съвет на OSAC България (Консултативен съвет по сигурност към Американското посолство),
  • НАЛСИЧОД,
  • Българска камара за охрана и сигурност.

където участва активно в дейността и осъществява дългогодишно тясно сътрудничество.

„Форс Делта” има внедрена система тип SAP, разработена специално за нуждите на компанията.